Stress (en soep)

In een recent nieuwsbericht staat dat twee derde van de Nederlandse beroepsbevolking geen energie meer heeft (voor de broodnodige leuke dingen) na het werk en vlak daarna lees ik dat ziekteverzuim door stress nu 8 keer vaker voorkomt dan 5 jaar geleden. Omgerekend wordt er gesteld dat er in de eerste helft van 2014 ruim 800 miljoen Euro aan kosten direct gerelateerd zijn aan verzuim door stress. En daarin zijn de kosten voor behandeling nog niet eens meegerekend. Ik schrik hier eerlijk gezegd van. Niet zozeer vanwege de cijfers, maar vanwege de mensen en de trend die zich waarschijnlijk voortzet zolang we niet met z’n allen in actie komen.

Actie? Nou, we hoeven niet gewapend met spandoeken naar Den Haag om ‘iemand’ duidelijk te maken dat dit zo niet langer kan. Het gaat immers niet om salarisonderhandelingen of iets anders dat lekker concreet is. Nee, het gaat om onszelf en onze eigen verantwoordelijkheid. En daarnaast natuurlijk ook een beetje om de zorg voor de ander.

Soep
Stress is best gecompliceerd. We leven in een roerige tijd; bedrijven krimpen, de werkdruk voor de ‘overgeblevenen’ stijgt iets. Samen met de combinatie werk en privé waar steeds meer druk op komt te staan en het feit dat het voor veel mensen lastiger is geworden om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, hebben we voldoende ingrediënten om een fantastische stress-soep te bereiden. Huh? En nu?

‘Nee’
Ik geloof er in dat jij zelf de meest aangewezen persoon bent om je eigen stress vroegtijdig te signaleren en op een acceptabel peil te houden. Door vooral je grenzen duidelijk aan te geven en goed voor jezelf te zorgen. Wanneer bijvoorbeeld iets niet lukt of als je dat extra project er echt niet bij kunt hebben. Liever een duidelijk ‘nee’ dan dat je overal ‘ja’ tegen blijft zeggen, jezelf over de kop werkt waardoor de kwaliteit achteruit gaat en je uiteindelijk ‘opeens’ thuis komt te zitten. Kom op tijd voor jezelf op!

Luister
Hiervoor is het natuurlijk een voorwaarde dat je zelf wéét waar je grens ligt en welke waarschuwingen je lichaam je geeft als je iets te ver gaat en dus ‘nee’ zou moeten zeggen. Houd daarom contact met jezelf en vraag je regelmatig af ‘hoe je erin zit’. Je lichaam heeft namelijk de onhebbelijke eigenschap dat als je dit niet doet, de signalen de volgende keer iets duidelijker worden, net zo lang totdat je luistert. En voor de meeste mensen is het dan al veel te laat. Angst, depressie, fysieke klachten of concentratiestoornissen zijn dan vaak zo hevig dat je wel moet stoppen.

Tot slot nog een paar tips die je helpen stress te voorkomen:
Allereerst; let ook een beetje op de mensen om je heen; wanneer iemand structureel te druk is en gespannen overkomt, spreek diegene hier dan op aan. Omdat het zo geleidelijk gaat, hebben de meeste mensen het in de eerste instantie helemaal niet in de gaten dat ze hun grenzen verleggen. Daarnaast: sport en beweeg regelmatig, maak echt tijd voor leuke dingen (de leuke dingen mogen nooit komen te vervallen als je het druk hebt), slaap voldoende en regelmatig en schrijf je zorgen van je af.

Deel dit bericht: