Project- en officemanagement

Helder, planmatig en gestructureerd

Specifieke ervaring

Europese Aanbestedingen (sinds 2017):

Ervaring met:

-Tender-/procesmanagement, alle communicatie binnen (Mercell), Tenderned, CTM

-Werken met strakke deadlines, formuleren, controleren en indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen

-Correct en tijdig indienen van de aanbesteding, verzamelen en controle van bewijsstukken

Opleidingen (sinds 2005)

Ervaring als:

Opleidingsadviseur en -manager -Opzetten, monitoren en bijstellen van alle interne processen bij een commerciële opleider in de sector volkshuisvesting.

-Ontwikkeling en organisatie vandiverse trainingen, workshops,leergangen. Zowel incompany als op basis van open inschrijvingen.

Kleinschalige (jeugd)zorg (sinds 2019):

Ervaring met:

-Zilliz, declaraties, voorbereidingop en behalen van HKZkwaliteitskeurmerk

-Kwaliteitsprocessen
Deelnemen aan aanbestedingen,Contacten met gemeenten,schrijven/redigeren vanzorgplannen, (interpreteren van)beschikkingen, verwerken vannieuwe aanmeldingen, MDO’s,opzetten van de administratieveorganisatie.

Projectondersteuning /officemanagement (Sinds 2012)

Ervaring met:

-o.a. mailings, nieuwsbrieven,website, organisatie vanevenementen,symposia, deelname aan beurzen, obligatie-acties(crowdfunding),opzettenfunctionerings- enbeoordelingscyclus HR, CRM,agendabeheer en alle mogelijke zakelijke correspondentie.

Kenmerken:

Doelgericht, daadkrachtig, oplossingsgericht, snel overzicht, een talent voor plannen en organiseren, klantgericht, tactvol, flexibel, humor, levendig.