Project- en officemanagement

Helder, planmatig en gestructureerd

Specifieke ervaring

Europese Aanbestedingen (sinds 2017)

Ervaring met:

-Tender-/procesmanagement, alle communicatie binnen (Mercell), Tenderned, CTM

-Werken met strakke deadlines, formuleren, controleren en indienen van vragen voor de Nota van Inlichtingen

-Correct en tijdig indienen van de aanbesteding, verzamelen en controle van bewijsstukken

Opleidingen (sinds 2005)

Ervaring met:

Opleidingsadviseur en -manager

-Opzetten, monitoren en bijstellen van alle interne processen bij een commerciële opleider in de sector volkshuisvesting

-Ontwikkeling en organisatie van diverse trainingen, workshops,leergangen. Zowel incompany als op basis van open inschrijvingen

Kleinschalige (jeugd)zorg (sinds 2019)

Ervaring met:

-Zilliz, declaraties, voorbereiding op en behalen van HKZ kwaliteitskeurmerk

-Deelnemen aan aanbestedingen, contacten met gemeenten, schrijven/redigeren van zorgplannen, (interpreteren van) beschikkingen, verwerken van nieuwe aanmeldingen, MDO’s, opzetten van de administratieve organisatie.

Projectondersteuning /officemanagement (Sinds 2012)

Ervaring met:

-O.a. mailings, nieuwsbrieven, website

-Organisatie van evenementen, symposia, deelname aan beurzen

-Obligatie-acties(crowdfunding), opzetten functionerings- en beoordelingscyclus HR, CRM, agendabeheer en alle mogelijke zakelijke correspondentie.

Kenmerken:

Doelgericht, daadkrachtig, oplossingsgericht, snel overzicht, een talent voor plannen en organiseren, klantgericht, tactvol, flexibel, humor, levendig.